Next GP – GP3

This is for your reference only. Please notify us if there is any errors.

GP1 GP money used GP2 GP money used GP3 GP Money used Name GP Money used
Aarush Ajith $10 -$10 Aaron Ding $5 Aarush Ajith $5 Adrian D’Souza $5
Aayush Ajith $5 -$5 Aayush Ajith $5 -$5 Aayush Ajith $5 Adrien Cheng $10 -$10
Abigail D’Souza $5 Adrien Cheng $10 -$10 Adam Chocina $5 Aidan Mirabelli $5
Adam Li $5 -$5 Alan Zheng $10 -$10 Adam Li $5 Alan Zheng $5
Adrien Cheng $10 -$10 Albert Luo $5 Alan Zheng $5 Alex Xu $10
Alan Zheng $5 -$5 Alex Xie $5 Andrew Chen $5 Andrew Fuad Gulec $10
Albert Luo $5 Alex Xu $5 -$5 Andrew Fuad Gulec $5 Andrew Li $5
Alex Xu $10 -$10 Alexander Sotnikov $10 Andrew PinCong Wang $5 Andy Rui Wang $5
Alexander Sotnikov $10 -$10 An Xin (Sunny) Zhang $5 -$5 Andy Zhang $5 Angus Zhang $5
Allan Allakhverdi $5 -$5 Ananth Vadarevu $5 Anni Guo $5 -$5 Anni Guo $10
Ananth Vadarevu $5 -$5 April Zhong $5 -$5 April Zhong $5
Ryan Puri $5 Andrew Gulec $10 -$5 Atharva Srinivas $5 -$5 Arnav Mane $5
Andrew Fuad Gulec $5 -$5 Andy R Wang $5 -$5 Bek Khamidov $5 -$5 Atharva Srinivas $10
Andrew Li $5 -$5 Angus Zhang $5 Benjamin Feng $5 Beckham Jones $5
Angus Zhang $5 -$5 Anni Guo $5 Bradley Tseng $5 Benjamin Wang $5
Arnav Mane $10 -$10 April Zhong $5 -$5 Brendan Chan $10 Bradley Tseng $5 -$5
Atharva Srinivas $5 -$5 Ashley Qian $5 David Huang $5 Brady Chen $5 -$5
Austin Liao $5 Atharva Srinivas $5 David Shi $10 Brendan Chan $5
Beckham Jones $5 Beckham Jones $5 Eric Lam $5 -$5 Chloe Zeng $5
Benjamin Feng $10 -$10 Bek Khamidov $5 -$5 Ezekiel Paule $5 Connor Tseng $5 -$5
Bradley Tseng $10 -$10 Bobby Boou Yan $5 Fengxi Mao $5 Crystal Wang $5
Brendan Chan $5 -$5 Bradley Tseng $5 -$5 George Song $5 Daniel Guo $5
Charlie Song $5 -$5 Brady Chen $5 -$5 Harry Liu $5 Daniel Hao Tang $5
Chase Liu $5 Ingrid Wu $5 -$5 Daniel Lubimov $5
Ricky Zhu $10 Brendan Chan $10 -$10 Jacky Men $5 Daniel Shao $5
Cheney Chen $5 -$5 Carlos Kau $5 Jeffrey R. Zhao $5 David Huang $5
Christian Yip $5 -$5 Charlie Song $5 Jeffrey Xu $10 Eric Lam $5
Chung He $5 Cheney Chen $5 Joey Lin $5 -$5 Ezekiel Paule $5
Crystal Wang $5 -$5 Dailiang Chen $10 -$10 Johnson Zixuan Zhou $5 Felix Zhou $5
Dailiang Chen $5 -$5 Daniel Lubimov $5 Lucas Yunkun Lu $5 George Song $5
Daniel Liu $5 -$5 Daniel Morrison $5 Martin Jiale Liu $5 -$5 Giancarlo Montanaro $5
Daniel Morrison $5 Daniel Shao $5 Max Chen $10 Gordon Liang $5
Daniel Tang $5 Daniel Tang $5 Mohan Dixit $10 Greta Qu $5
David Huang $5 David Gauthier $10 Nathan He $5 Hancy Jiang $5
Dylan Puri $10 David Liu $5 Nathan Ye $5 Harry Xue $5 -$5
Edward Qiu $5 David Morrison $5 Nhi Do $10 -$10 Helena Jin $5
Elizabeth Wang $5 -$5 Eric Lam $5 -$5 Noah Nathaniel Yuen $5 -$5 Ingrid Wu $5
Eric Lam $10 -$10 Eric Qian $5 Rajan Roberts $10 -$10 Ivan Huang $10
Ethan Lin $5 -$5 Evan Clark $5 Sarah Peng $10 Jack Yuhao Xu $5
Evan Clark $5 Ezekiel Paule $10 -$10 Sean Gao $5 -$5 Jacob Wang $5
Ezekiel Paule $10 -$10 Felix Zhou $10 -$10 Simon Cloutier $5 James Qiu $5
Felix Zhou $5 -$5 George Song $5 -$5 Stephen Kuzin $5 Jeffrey R. Zhao $10
George Song $10 -$10 Gordon Zeng $5 Steven Shi $10 Jeffrey Renfei Zhao $10
Hancy Jiang $5 -$5 Hancy Jiang $5 -$5 Sunny Zhang $10 -$10 Joey Lin $10 -$10
Harry Xue $5 -$5 Harry Xue $5 -$5 Tobias Pong $5 -$5 Jonathan Wu $5 -$5
Helen Lin $5 Helena Jin $5 -$5 Wenqi Xing $5 Julia Li $5
Rajan Roberts $5 Herny Xianrui Zhang $5 -$5 William kaiyuan Wang $5 Justin Fong $5 -$5
Helena Jin $5 -$5 Heye Gao $10 William Shi $5 Justin Huang $10
Heye Gao $5 -$5 Howard Andrei Villegas $10 Xinge Xu $5 Justin Minoo $5
Howard Andrei Villegas $5 Ingrid Wu $5 -$5 Yichen Xiao $10 Justin Tso $5
Ingrid Wu $5 -$5 Isabelle Duanmu $5 Yiwei Dong $5 Justin Zhang $5
Isabelle Guan $5 -$5 Isabelle Guan $5 Youhe Huang $5 Kevin Tso $5
Ivan Huang $10 -$10 Jaden Wang $5 Zheng Hao Li $5 -$5 Martin Jiale Liu $5
Jacob Wang $5 Jayden Yang $5 Nameer Issani $5 -$5
Jaden Wang $10 -$10 Jonathan Wu $5 -$5 Nathan Zian Wang $10 -$10
James Qiu $5 -$5 Julia Li $5 -$5 Neal Nian Li $5
Jay Verma $5 -$5 Justin Tso $5 Nhi Do $10
Jeffrey R. Zhao $10 -$10 Kevin Zhu $5 Noah Nathaniel Yuen $10
Jeremy Zhu $10 -$10 Marie Guan $5 Octavius Situ Zhang $5
Joey Lin $5 -$5 Martin Liu $5 -$5 Owen Guo $5
Jonathan Wu $5 -$5 Max Chen $10 -$10 Ryan Spagnolo $5
Joseph O’Malley $5 Max England $10 Ryan Zhong $10
Justin Tso $5 -$5 Nadir Guliyev $5 Sarah Peng $10
Kai Ng $5 Nameer Issani $5 Sean Gao $10
Kyle Hu $5 Nathan Wang $10 -$10 Sean Wan $5 -$5
Lawrence Liu $5 Nima Piltan $5 Sunny Zhang $5 -$5
Lucy Gao $5 Noah Nathaniel Yuen $10 -$10 Tiffany Yan $5
Ryan Huang $5 Owen Guo $10 -$10 Tobias Pong $5
Marie Guan $5 -$5 Rae Chen $10 -$10 Trent Hodgson $5
Martin Liu $5 -$5 Raf Adrik De Leon $5 Wilfrid Chan $5
Mason Lu $5 Raymond Mi $5 William kaiyuan Wang $10
Max Chen $10 -$10 Ricky Chen $10 Xiuqi [Arthur] Wang $10
Max England $10 -$10 Rut Jurry [RJ] De Leon $5 Zheng Hao Li $10
Milad Nazir $5 Ryan Zhong $10 -$10 Zhixing [Daniel] Wang $5
Nathan Tam $5 -$5 Sarah Peng $5 Zichen (Roger) Zuo $5
Nathan Wang $10 -$10 Sean Gao $5 -$5
Nathan Ye $5 -$5 Sherwin Ji $5
Neal Nian Li $10 Stephen Kuzin $10 -$10
Noah Nathaniel Yuen $10 -$10 Thomas Huang $5
Patrick O’Malley $10 Tom Wan $5
Percy Xing $5 -$5 Tymon Chen $5
Qiangbin (Bobby) Yan $5 -$5 Valerie Ruchinskaya $10
Rut Jurry [RJ] De Leon $10
Rae Chen $10 -$10 Wilfrid Chan $10 -$10
Raf Adrik De Leon $5 William Wang $10 -$10
Richard Han $10 Xinge Xu $10 -$10
Ricky Chen $5 Zichen (Roger) Zuo $10 -$10
Sanjana Kadiyala $5 -$5
Sarah Peng $5 -$5
Sean Gao $5 -$5
Sky Dai $5
Sophia Wang $5 -$5
Thomas Huang $10 -$10
Tiffany Yan $5
Timur Shar $5
Triston Li $10
William Wang $10 -$10
Yichen Wang $5
Yicheng Zhao $5
Yiming Zhao $5
Youhe Huang $5 -$5
Zixuan [Johnson] Zhou $5 -$5

 

seneca-hill