Next GP – GP6

This is for your reference only. Please notify us if there is any errors.

 

GP1 GP money used GP2 GP money used GP3 GP Money used GP4 GP Money used GP5 GP money used
Aarush Ajith $10 -$10 Aaron Ding $5 Aarush Ajith $5 Adrian D’Souza $5 Adrien Cheng $5
Aayush Ajith $5 -$5 Aayush Ajith $5 -$5 Aayush Ajith $5 Adrien Cheng $10 -$10 Albert Luo $5
Abigail D’Souza $5 Adrien Cheng $10 -$10 Adam Chocina $5 Aidan Mirabelli $5 Alexander Sotnikov $5 -$5
Adam Li $5 -$5 Alan Zheng $10 -$10 Adam Li $5 Alan Zheng $5 Andy Rui Wang $10
Adrien Cheng $10 -$10 Albert Luo $5 Alan Zheng $5 Alex Xu $10 -$10 Anni Guo $10 -$10
Alan Zheng $5 -$5 Alex Xie $5 Andrew Chen $5 Andrew Fuad Gulec $10 Benjamin Feng $10 -$10
Albert Luo $5 Alex Xu $5 -$5 Andrew Fuad Gulec $5 Andrew Li $5 Bradley Tseng $5 -$5
Alex Xu $10 -$10 Alexander Sotnikov $10 -$10 Andrew PinCong Wang $5 Andy Rui Wang $5 -$5 Brendan Chan $5
Alexander Sotnikov $10 -$10 An Xin (Sunny) Zhang $5 -$5 Andy Zhang $5 Angus Zhang $5 Cheney Chen $5 -$5
Allan Allakhverdi $5 -$5 Ananth Vadarevu $5 Anni Guo $5 -$5 Anni Guo $10 -$10 Connor Yao $5
Ananth Vadarevu $5 -$5 April Zhong $5 -$5 April Zhong $5 -$5 Daniel Hao Tang $5
Ryan Puri $5 Andrew Gulec $10 -$5 Atharva Srinivas $5 -$5 Arnav Mane $5 -$5 Daniel Lubimov $5
Andrew Fuad Gulec $5 -$5 Andy R Wang $5 -$5 Bek Khamidov $5 -$5 Atharva Srinivas $10 Daniel Shao $5 -$5
Andrew Li $5 -$5 Angus Zhang $5 Benjamin Feng $5 Beckham Jones $5 -$5 Eric Lam $5
Angus Zhang $5 -$5 Anni Guo $5 Bradley Tseng $5 Benjamin Wang $5 Ezekiel Paule $5 -$5
Arnav Mane $10 -$10 April Zhong $5 -$5 Brendan Chan $10 Bradley Tseng $5 -$5 Gabriel Le $5
Atharva Srinivas $5 -$5 Ashley Qian $5 David Huang $5 Brady Chen $5 -$5 Giancarlo Montanaro $5
Austin Liao $5 Atharva Srinivas $5 David Shi $10 Brendan Chan $5 Hancy Jiang $5
Beckham Jones $5 -$5 Beckham Jones $5 -$5 Eric Lam $5 -$5 Chloe Zeng $5 -$5 Harry Xue $5
Benjamin Feng $10 -$10 Bek Khamidov $5 -$5 Ezekiel Paule $5 -$5 Connor Tseng $5 -$5 Helena Jin $5 -$5
Bradley Tseng $10 -$10 Bobby Boou Yan $5 Fengxi Mao $5 Crystal Wang $5 Henry XianRui Zhang $10
Brendan Chan $5 -$5 Bradley Tseng $5 -$5 George Song $5 Daniel Guo $5 Howard Andrei Villegas $10 -$10
Charlie Song $5 -$5 Brady Chen $5 -$5 Harry Liu $5 Daniel Hao Tang $5 -$5 Ingrid Wu $5 -$5
Chase Liu $5 Ingrid Wu $5 -$5 Daniel Lubimov $5 Jaden Wang $5 -$5
Ricky Zhu $10 Brendan Chan $10 -$10 Jacky Men $5 Daniel Shao $5 -$5 James Qiu $10
Cheney Chen $5 -$5 Carlos Kau $5 Jeffrey R. Zhao $5 David Huang $5 Jeffrey R. Zhao $10 -$10
Christian Yip $5 -$5 Charlie Song $5 Jeffrey Xu $10 Eric Lam $5 -$5 Jerry Tao $5
Chung He $5 Cheney Chen $5 Joey Lin $5 -$5 Ezekiel Paule $5 -$5 Jerry Zhijun Zhang $5
Crystal Wang $5 -$5 Dailiang Chen $10 -$10 Johnson Zixuan Zhou $5 Felix Zhou $5 -$5 Joey Lin $5
Dailiang Chen $5 -$5 Daniel Lubimov $5 Lucas Yunkun Lu $5 George Song $5 -$5 Jonathan Wu $5
Daniel Liu $5 -$5 Daniel Morrison $5 Martin Jiale Liu $5 -$5 Giancarlo Montanaro $5 -$5 Julia Li $5
Daniel Morrison $5 Daniel Shao $5 Max Chen $10 -$10 Gordon Liang $5 -$5 Justin Fong $5
Daniel Tang $5 Daniel Tang $5 Mohan Dixit $10 Greta Qu $5 Martin Jiale Liu $5 -$5
David Huang $5 David Gauthier $10 Nathan He $5 Hancy Jiang $5 -$5 Nadir Guliyev $10
Dylan Puri $10 David Liu $5 Nathan Ye $5 Harry Xue $5 -$5 Nameer Issani $5 -$5
Edward Qiu $5 David Morrison $5 Nhi Do $10 -$10 Helena Jin $5 -$5 Nathan Zian Wang $10
Elizabeth Wang $5 -$5 Eric Lam $5 -$5 Noah Nathaniel Yuen $5 -$5 Ingrid Wu $5 -$5 Nhi Do $5
Eric Lam $10 -$10 Eric Qian $5 Rajan Roberts $10 -$10 Ivan Huang $10 -$10 Owen Guo $5
Ethan Lin $5 -$5 Evan Clark $5 Sarah Peng $10 Jack Yuhao Xu $5 -$5 Paco Li $5
Evan Clark $5 Ezekiel Paule $10 -$10 Sean Gao $5 -$5 Jacob Wang $5 Ryan Yunhui Zhong $10 -$10
Ezekiel Paule $10 -$10 Felix Zhou $10 -$10 Simon Cloutier $5 James Qiu $5 Sanjana Kadiyala $5
Felix Zhou $5 -$5 George Song $5 -$5 Stephen Kuzin $5 Jeffrey R. Zhao $10 -$10 Sarah Peng $10
George Song $10 -$10 Gordon Zeng $5 -$5 Steven Shi $10 Jeffrey Renfei Zhao $10 $10 Sean Gao $5
Hancy Jiang $5 -$5 Hancy Jiang $5 -$5 Sunny Zhang $10 -$10 Joey Lin $10 -$10 Sean Wan $5
Harry Xue $5 -$5 Harry Xue $5 -$5 Tobias Pong $5 -$5 Jonathan Wu $5 -$5 Sunny Zhang $10
Helen Lin $5 Helena Jin $5 -$5 Wenqi Xing $5 Julia Li $5 Thomas Huang $5
Rajan Roberts $5 Herny Xianrui Zhang $5 -$5 William kaiyuan Wang $5 Justin Fong $5 -$5 Tobias Pong $5
Helena Jin $5 -$5 Heye Gao $10 William Shi $5 Justin Huang $10 -$10 Trent Hodgson $5
Heye Gao $5 -$5 Howard Andrei Villegas $10 Xinge Xu $5 Justin Minoo $5 -$5 Tymon Chen $5 -$5
Howard Andrei Villegas $5 Ingrid Wu $5 -$5 Yichen Xiao $10 Justin Tso $5 -$5 Wilfrid Chan $5
Ingrid Wu $5 -$5 Isabelle Duanmu $5 Yiwei Dong $5 Justin Zhang $5 -$5 Yeeshuen Li $5 -$5
Isabelle Guan $5 -$5 Isabelle Guan $5 Youhe Huang $5 Kevin Tso $5 -$5 Yenting Lin $5
Ivan Huang $10 -$10 Jaden Wang $5 -$5 Zheng Hao Li $5 -$5 Martin Jiale Liu $5 -$5 Yiming Chen $5
Jacob Wang $5 Jayden Yang $5 -$5 Nameer Issani $5 -$5 Yunkai Chen $5
Jaden Wang $10 -$10 Jonathan Wu $5 -$5 Nathan Zian Wang $10 -$10
James Qiu $5 -$5 Julia Li $5 -$5 Neal Nian Li $5 -$5
Jay Verma $5 -$5 Justin Tso $5 Nhi Do $10 -$10
Jeffrey R. Zhao $10 -$10 Kevin Zhu $5 Noah Nathaniel Yuen $10
Jeremy Zhu $10 -$10 Marie Guan $5 Octavius Situ Zhang $5
Joey Lin $5 -$5 Martin Liu $5 -$5 Owen Guo $5 -$5
Jonathan Wu $5 -$5 Max Chen $10 -$10 Ryan Spagnolo $5 -$5
Joseph O’Malley $5 Max England $10 Ryan Zhong $10 -$10
Justin Tso $5 -$5 Nadir Guliyev $5 Sarah Peng $10 -$10
Kai Ng $5 Nameer Issani $5 Sean Gao $10 -$10
Kyle Hu $5 Nathan Wang $10 -$10 Sean Wan $5 -$5
Lawrence Liu $5 Nima Piltan $5 Sunny Zhang $5 -$5
Lucy Gao $5 Noah Nathaniel Yuen $10 -$10 Tiffany Yan $5
Ryan Huang $5 Owen Guo $10 -$10 Tobias Pong $5 -$5
Marie Guan $5 -$5 Rae Chen $10 -$10 Trent Hodgson $5
Martin Liu $5 -$5 Raf Adrik De Leon $5 Wilfrid Chan $5
Mason Lu $5 Raymond Mi $5 William kaiyuan Wang $10 -$5
Max Chen $10 -$10 Ricky Chen $10 Xiuqi [Arthur] Wang $10 -$10
Max England $10 -$10 Rut Jurry [RJ] De Leon $5 Zheng Hao Li $10 $10
Milad Nazir $5 Ryan Zhong $10 -$10 Zhixing [Daniel] Wang $5 -$5
Nathan Tam $5 -$5 Sarah Peng $5 Zichen (Roger) Zuo $5
Nathan Wang $10 -$10 Sean Gao $5 -$5
Nathan Ye $5 -$5 Sherwin Ji $5
Neal Nian Li $10 Stephen Kuzin $10 -$10
Noah Nathaniel Yuen $10 -$10 Thomas Huang $5 -$5
Patrick O’Malley $10 Tom Wan $5
Percy Xing $5 -$5 Tymon Chen $5
Qiangbin (Bobby) Yan $5 -$5 Valerie Ruchinskaya $10
Rut Jurry [RJ] De Leon $10
Rae Chen $10 -$10 Wilfrid Chan $10 -$10
Raf Adrik De Leon $5 William Wang $10 -$10
Richard Han $10 Xinge Xu $10 -$10
Ricky Chen $5 Zichen (Roger) Zuo $10 -$10
Sanjana Kadiyala $5 -$5
Sarah Peng $5 -$5
Sean Gao $5 -$5
Sky Dai $5
Sophia Wang $5 -$5
Thomas Huang $10 -$10
Tiffany Yan $5
Timur Shar $5
Triston Li $10
William Wang $10 -$10
Yichen Wang $5
Yicheng Zhao $5
Yiming Zhao $5
Youhe Huang $5 -$5
Zixuan [Johnson] Zhou $5 -$5

 

seneca-hill