Next GP – GP3

This is for your reference only. Please notify us if there is any errors.

U18
Name GP1 Used GP2 Used Balance
Abhay Shenoy
Adrian D’Souza
Alan Zheng $5.00 -$5.00 $10.00 $10.00
Alexander Sotnikov $10.00 -$10.00 $10.00 $10.00
Bek Khamidov $5.00 -$5.00 $0.00
Bobby Boou Yan $5.00 $5.00
Chantal Zhang
Charlie Song $5.00 -$5.00 $5.00 $5.00
Charlie Zhang
Daniel Tang $5.00 $5.00 $10.00
David Gauthier $10.00 $10.00
David Liu $5.00 $5.00
Emily Lam
Eric Lam $10.00 -$10.00 $5.00 $5.00
Ewan Bishop
Hannah Hewang
Harry Liu
Helen Lin $5.00 $5.00
Ingrid Wu $5.00 -$5.00 $5.00 $5.00
Jonathan Wu $5.00 -$5.00 $5.00 $5.00
Kevin Zhu $5.00 $5.00
Kyle Hu $5.00 $5.00
Marco Calabretta
Max England $10.00 -$10.00 $10.00 $10.00
Nathan Tam $5.00 -$5.00 $0.00
Owen Guo
Qiangbin (Bobby) Yan $5.00 -$5.00 $0.00
Rajan Roberts $5.00 $5.00
Raymond Gao
Ryan Spagnolo
Sarah Peng $5.00 -$5.00 $5.00 $5.00
Shawn (Haofeng) Chen
Shivam Bhatt
Shuhan Zhang
Sophia Wang $5.00 -$5.00 $0.00
Tiffany Yan $5.00 $5.00
U12
Name GP1 Used GP2 Used Balance
Aaron Ding $5.00 $5.00
Aayush Ajith $5.00 -$5.00 $5.00 $5.00
Abigail D’Souza $5.00 $5.00
Adam Li $5.00 -$5.00 $0.00
Adrien Cheng $10.00 -$10.00 $10.00 $10.00
Amy Lou
An Xin (Sunny) Zhang $5.00 -$5.00 $0.00
Ananth Vadarevu $5.00 -$5.00 $5.00 $5.00
Andrew Fuad Gulec $5.00 -$5.00 $10.00 $10.00
Andy Yan
Andy Zhang
Angus Zhang $5.00 -$5.00 $5.00 $5.00
Anson Chan
April Zhong $5.00 5
Atharva Srinivas $5.00 -$5.00 $5.00 $5.00
Benjamin Wang
Brendan Chan $5.00 -$5.00 $10.00 $10.00
Carina Feng
Carlos Kau $5.00 5
Chase Liu $5.00 $5.00
Chung He $5.00 $5.00
Connor Yao
Dailiang Chen $5.00 -$5.00 $10.00 $10.00
Daniel Liu $5.00 -$5.00 $0.00
Daniel Lubimov $5.00 $5.00
Daniel Shao $5.00 $5.00
Devki Bhatt
Dylan Puri $10.00 $10.00
Elizabeth Wang $5.00 -$5.00 $0.00
George Song $10.00 -$10.00 $5.00 $5.00
Gordon Zeng $5.00 $5.00
Hansel Suen
Harry Xue $5.00 -$5.00 $5.00 -$5.00 $0.00
Henry Xianrui Zhang $5.00 -$5.00 $0.00
Ivan Milardovic
Jack Yuhao Xu
James Qiu $5.00 -$5.00 $0.00
Jasper He
Jeffrey R. Zhao $10.00 -$10.00 $0.00
Joey Lin $5.00 -$5.00 $0.00
JoJo Kourkoulakos
Joseph O’Malley $5.00 $5.00
Julia Li $5.00 5
Justin Cen
Justin Si Hong Zhu
Justin Zhang
Kevin Tso
Lauren Hewang
Ludi Fang
Mark Rozin
Mars Sun
Martin Liu $5.00 $5.00 $10.00
Max Chen $10.00 -$10.00 $10.00 -$10.00 $0.00
Milad Nazir $5.00 $5.00
Nathan Ye $5.00 -$5.00 $0.00
Neal Nian Li $10.00 $10.00
Noah Nathaniel Yuen $10.00 $10.00 $20.00
Raf Adrik De Leon $5.00 $5.00 $10.00
Raymond Mi $5.00 $5.00
Recon (Rui Gang) Chen
Richard Han $10.00 $10.00
Ricky Zhu $10.00 $10.00
Sanjana Kadiyala $5.00 $5.00
Sean Wan
Selina Li
Tahir Hasanov
Valerie Ruchinskaya $10.00 10
Vanessa Li
Xinge Xu $10.00 10
Yenting Lin
Yichen [Ethan] Li $5.00 5
Yicheng Zhao $5.00 $5.00
Youhe Huang $5.00 -$5.00 $0.00
Zixuan [Johnson] Zhou $5.00 -$5.00 $0.00
U10
Name GP1 Used GP2 Used Balance
Albert Luo $5.00 $5.00 $10.00
Alex Xu $10.00 -$10.00 $5.00 $5.00
Allan Allakhverdi $5.00 -$5.00 $0.00
Alvin Wang
Alyssa Yuan
Andrew Li $5.00 -$5.00 $0.00
Anni Guo $5.00 5
Arnav Mane $10.00 $10.00
Austin Liao $5.00 $5.00
Benjamin Feng $10.00 -$10.00 $0.00
Bradley Tseng $10.00 -$10.00 $5.00 $5.00
Brady Chen $5.00 $5.00
Brayden Pan
Brian Lu
Cheney Chen $5.00 $5.00 $10.00
Crystal Wang $5.00 -$5.00 $0.00
Daniel Guo
Daniel Morrison $5.00 $5.00 $10.00
Daryl Tsang
David Chen
David Huang $5.00 $5.00
David Morrison $5.00 5
Edward Qiu $5.00 $5.00
Edward Xin
Eric Jiahua Zhang
Eric Qian $5.00 5
Ethan Lin $5.00 -$5.00 $0.00
Ethan Zhang
Evan Clark $5.00 $5.00 $10.00
George Zhou
Greta Qu
Hancy Jiang $5.00 -$5.00 $5.00 $5.00
Helena Jin $5.00 -$5.00 $5.00 $5.00
Henry Wang
Howard Andrei Villegas $5.00 $10.00 $15.00
Isabelle Duanmu $5.00 5
Isaiah Mohamed
Ivan Huang $10.00 -$10.00 $0.00
Ivy Quinlan
Jacob Wang $5.00 -$5.00 $0.00
Jaden Wang $10.00 -$10.00 $5.00 $5.00
Jay Verma $5.00 -$5.00 $0.00
Jayden Ng
Jessica Ng
Jim Qi
Jin Lin Yang
Joshua Liu
Kevin Xu
Kyle Rao
Lefan (Felix) Yang
Lucas Siu
Lucy Gao $5.00 $5.00
Lucy Yang
Matthew Jiang
Max Chen
Milana Inozemtseva
Nadir Guliyev $5.00 5
Nathan Wang $10.00 -$10.00 $10.00 $10.00
Nima Piltan $5.00 5
Raymond Gao
Ricky Chen $5.00 $10.00 $15.00
Rut Jurry [RJ] De Leon $10.00 $5.00 $15.00
Ryan Huang $5.00 $5.00
Sean Gao $5.00 -$5.00 $5.00 -$5.00 $0.00
Sky Dai $5.00 $5.00
Stephen Kuzin $10.00 -$10.00 $0.00
Steven Liu
Thomas Huang $10.00 -$10.00 $5.00 $5.00
Wilfrid Chan $10.00 $10.00
Wilson Wang
Yifan Cai
Zichen (Roger) Zuo $10.00 10
Zoe Wang
U8
Name GP1 Used GP2 Used Balance
Aarush Ajith $10.00 -$10.00 $0.00
Aiden Li
Alex Xie $5.00 5
Andrew Li
Andy R Wang $5.00 5
Ashley Qian $5.00 5
Austen Li
Beckham Jones $5.00 $5.00 $10.00
Charis Zhu
Chloe Zeng
Christian Yip $5.00 -$5.00 $0.00
Connor Tseng
Emily Huang
Ezekiel Paule $10.00 -$10.00 $10.00 $10.00
Felix Zhou $5.00 -$5.00 $10.00 $10.00
Fiona Stockley
Gavin Wang
Giancarlo Montanaro
Henry Luo
Heye Gao $5.00 -$5.00 $10.00 $10.00
Isabelle Guan $5.00 -$5.00 $5.00 $5.00
James Gulec
Jayden Yang $5.00 5
Jeremy Zhu $10.00 $10.00
Jerry Ning
Jessie Yuan
Justin Tso $5.00 -$5.00 $5.00 $5.00
Kai Ng $5.00 -$5.00 $0.00
Lauren Chen
Lawrence Liu $5.00 -$5.00 $0.00
Marcas Siu
Marie Guan $5.00 -$5.00 $5.00 $5.00
Mason Lu $5.00 $5.00
Max Zhuge
Michael Zhang
Muchen Li
Nameer Issani $5.00 5
Octavius Zhang
Onur Naiboglu
Patrick O’Malley $10.00 $10.00
Percy Xing $5.00 $5.00 $10.00
Rae Chen $10.00 -$10.00 $10.00 -$10.00 $0.00
Ryan Puri $5.00 $5.00
Ryan Wang
Ryan Zhong $10.00 $10.00
Sherwin Ji $5.00 $5.00
Timur Shar $5.00 $5.00
Tom Wan $5.00 $5.00
Triston Li $10.00 $10.00
Tymon Chen $5.00 $5.00
William Wang $10.00 -$10.00 $10.00 $10.00
Xiyu Lu
Yeva Kozyreva $5.00 $5.00
Yichen Wang $5.00 $5.00
Yiming Chen
Yiming Zhao $5.00 $5.00

seneca-hill