Details and registration here.

CFC Active ratings are used for this tournament.

Ratings will be updated on November 28 for the tournament.

Please check player’s name, CFC number and bye info. Report errors and omission if any.

 

nyycc 2020 nov 30: U18
# Name ID Age Round 1 Bye
1 Sarah Peng 154989 18
2 Quintin Lang 168570 16
3 Aidan Mirabelli 152229 16
4 David Gauthier 164946 18
5 Eric Lam 154275 16
6 Ethan Truong 153644 18
7 Tobias Pong 166319 16 1/2
8 Robert Muresan 166519 18
9 Ryan Spagnolo 169754 16
10 Kian Torabi Ardakani 169679 16
11 Thomas Haochen Li 169066 16
12 Jonathan Wu 162856 16
13 Arjun Anand 166056 18
14 Qiangbin Bobby Yan 164110 16
15 Darlen Ballkaniku 166959 16
16 Hannah Hewang 164381 16
17 Elaine Chen 171378 16
18 Kaden Chiu 163594 16
19 Aries Wang 171387 18
nyycc 2020 nov 30: U14
# Name ID
1 Jeffrey R. Zhao 157007
2 Youhe Huang 159428
3 Andrei Kononenko 168849
4 Neal Nian Li 161576
5 James Qiu 158784
6 Carina D’Souza 167600
7 Adrien Cheng 158231
8 Brendan Chan 165022
9 Andrew Fuad Gulec 162478
10 Raf Adrik de Leon 162967
11 Connor Yao 168571
12 Rajan Roberts 166332
13 Jack Yuhao Xu 163467
14 Ivan Milardovic 163470
15 Aaron Ding 168572
16 Joshua Wright 167021
17 Lauren Hewang 164377
18 Andrew Ng 168574
19 Ethan Yichen Li 164372
20 Jonathan Li 160427
21 Oscar Liu 169995
22 Kato Chiu
23 Max Spillner
24 Oliver Woo
nyycc 2020 nov 30: U12
# Name ID
1 Anthony Atanasov 156079
2 Noah Nathaniel Yuen 158470
3 Alex Xu 163378
4 Ricky Zhu 164016
5 Aaron Liu 162294
6 Larry Yang 164823
7 April Yunwei Zhong 167271 1/2
8 Adam Li 160391
9 Nathan Zian Wang 161735
10 Jerry Zheng 170922
11 Julia Li 163465
12 Bailey Min 163459
13 Helena Jin 161136
14 Nadir Guliyev 166538
15 Angus Zhang 158756
16 Albert Luo 163581
17 Sunny Zhang 166754
18 Crystal Wang 166320
19 Howard Andrei Villegas 166743
20 Tony Lu 166742
21 Daniel Lubimov 162257
22 Samuel Zheng 170567
23 Udayveer Singh 169827
24 David Huang 165740
25 Martin Jiale Liu 158749
26 Andy Zhang 158744
27 Justin Zhang 161450
28 Ludi Fang 169440
29 Yenting Lin 162136
30 Jerry Tao 162886 1/2
31 Brady Chen 166058
32 Evan Clark 166063
33 Justin Cen 163588
34 Anson Chan
35 Michael Chen 166752
36 Elizabeth Wang 169749
37 Muskaan Bansal
38 Corwin Baron 165121
39 Kevin Dong
40 Sacha Kaplan-shiff
41 Curtis Li 169302
42 Jayden Ng 169748
43 Brayden Pan 169745
44 Daniel Shao 169751
45 Jin Lin Yang
nyycc 2020 nov 30: U10
# Name ID
1 Lefan Yang 163151
2 Bradley Tseng 164369
3 Ryan Yunhui Zhong 166737
4 Rae Chen 166644
5 Isabelle Guan 166081
6 Isaac Duanmu 163584
7 Felix Zhou 167758
8 Benjamin Feng 163452
9 Ezekiel Paule 166064
10 Ali Yunuslu 171350
11 Austin Lu 169738
12 Catherine Xiquan Zhao 164615
13 Andrew Li 168838
14 Kyle Rao 166138
15 Wilfrid Chan 166334
16 Richard Kaiye Chen 170250
17 Kai Ng 166326
18 Tom Wan 166333
19 Xiyu Lu 169391
20 Alvin Wang 169746
21 Ethan SH Dong 170866
22 Edwin Li 147817
23 Darren Dehang Yang 170561
24 Yifan Gao 171432
25 Allan Allakhverdi 169747
26 David Chen 166739
27 Ethan 2010 Dong 1/2
28 Evan Liu
29 Jim Qi 169743
30 Justin Wang 1/2
31 Ryan Wang 164830
32 Octavius Situ Zhang 163463
33 Kian Chiu
34 Leo Yuegeng Gao
35 James Gulec 169739
36 Leeting Lin
37 Giancarlo Montanaro 169740
38 David Liu
nyycc 2020 nov 30: U8
# Name ID
1 Aarush Ajith 167781
2 Percy Xing 166952
3 Justin Tso 166325
4 William kaiyuan Wang 167336
5 Tianlang Liu 169197
6 Onur Naiboglu 170778
7 Connor Tseng 169000
8 Nikita Kamath 166424
9 Jonathan Jiaming Wang 168071
10 Angela Chen 169742
11 Aidan Allakhverdi
12 Owen Mok
13 Liam Wright 167029
14 Matthew Yee 170562
15 Zeno Zhang
16 Aiden Zhao
17 Max Zhuge 169741
18 Sonia Bian
19 Modith Aaroh Mutyalapati 171210
20 Andy Rui Wang 167302
21 Ethan Xie
22 Josh Yuen

seneca-hill