• Incomplete registration. Please contact us.

 

Grade 1
# Name ID Grd
1 Jayden Yang 1386988 1
2 Zeno Zhang 1467099 1
3 Ethan George 1467472 1
4 Linyun Yu 1438345 1
Grade 2
# Name ID Grd
1 Heye Gao 1364859 2
2 Aarush Ajith 1424621 2
3 Tianlang Liu 1467123 2
4 Percy Xing 1388114 2
5 Patrick Wang 1404033 2
6 Darren Yang 1368224 2
7 Owen Mok 1466245 2
8 Maxwell Yang 1466908 2
9 Isabella Li 1471645 2
10 Nikita Kamath 1378282 2
11 Liam Wright 1404641 2
12 Benjamin Li 2
13 Jason Wu 2 *
Grade 3
# Name ID Grd
1 Ryan Zhong 1375356 3
2 Rae Chen 1351484 3
3 Felix Zhou 1418837 3
4 Neil Moses 1468945 3
5 Ethan Qiao 1448381 3
6 Xiyu Lu 1418826 3
Grade 4
# Name ID Grd
1 Andrew Li 1373714 4 *
2 Zichen [Roger] Zuo 1370081 4 *
3 Wilfrid Chan 1373049 4
4 Wah Sing [Joseph] Leung 1369203 4
5 Ethan QC Dong 1467033 4
6 Sean Gao 1333113 4
7 Wilson Wang 1418916 4
8 Evan Liu 1429481 4
9 Bowen Wu 1468179 4 *
10 Noah George 1467156 4
11 Larry Zhou Chen 1474367 4
12 Austin Lu 1466919 4 *
13 Trevor Sun 1370147 4
14 Yifan Gao 1466234 4
Grade 5
# Name ID Grd
1 Alex Xu 1309757 5
2 Helena Jin 1256051 5 *
3 Siddhi Dahale 1361676 5 *
4 Stephen Kuzin 1388092 5
5 Brady Chen 1320895 5
6 Crystal Wang 1317082 5 *
7 Edwin Li 1438356 5 *
8 Tony Lu 1364488 5
9 Brayden Pan 1413742 5
10 Jin Lin Yang 1419377 5
11 Lucy Lu 1467966 5
12
Guancheng Zhou
Grade 6
# Name ID Grd
1 Anthony Atanasov 1145979 6
2 April Yunwei Zhong 1388799 6
3 Daniel Liu 1275311 6
4 Jerry Zheng 1277458 6
5 Daniel Shao 1277414 6
6 Dylan Puri 1361799 6
7 Jiale Martin Liu 1197426 6
8 Justin Cen 1308712 6 *
9 Michael Chen 1364297 6 *
10 Ludi Fang 1419028 6
11 Bryce Zhu 1330659 6
12 Carina Feng 1387664 6
13 Richard Zhu 1467022 6
Grade 7-12
# Name ID Grd
1 Aayush Ajith 1424575 7
2 Brendan Chan 1350786 7
3 Joshua Wright 1392884 7
4 Dailiang Chen 1307169 7
1 Yu Tai Gao 8
1 Bek Khamidov 1258018 9
1 Aidan Mirabelli 1024211 10