• Incomplete registration. Please contact us.

K – Grade 1
# Name ID Grd
1 Ashley Qian 1429964 1
2 Jayden Yang 1386988 1
3 Zeno Zhang 1467099 1
4 Ethan George 1467472 1
5 Ethan Zou 1471836 1
6 Aidan Allakhverdi 1429503 1 *
7 Linyun Yu 1438345 1
8 Max Bian 99
Grade 2
# Name ID Grd
1 Justin Tso 1369833 2
2 Heye Gao 1364859 2
3 Aarush Ajith 1424621 2
4 Justin Huang 1364861 2
5 Tianlang Liu 1467123 2
6 Andy R Wang 1361092 2
7 Percy Xing 1388114 2
8 Ryan Puri 1415338 2
9 Connor Tseng 1413832 2
10 Patrick Wang 1404033 2
11 Darren Yang 1368224 2
12 Owen Mok 1466245 2
13 Maxwell Yang 1466908 2
14 Isabella Li 1471645 2
15 Chloe Zeng 1387089 2
16 Nikita Kamath 1378282 2
17 Sonia Bian 1466818 2
18 Liam Wright 1404641 2
19 Jason Wu 2
20 Sarah Xing 2
Grade 3
# Name ID Grd
1 Ryan Zhong 1375356 3
2 Rae Chen 1351484 3
3 Felix Zhou 1418837 3
4 Nameer Issani 1362126 3 Refunded
5 Yeva Kozyreva 1420738 3
6 Ethan Qiao 1448381 3
7 Xiyu Lu 1418826 3
8 Ellen Zong 1467077 3
Grade 4
# Name ID Grd
1 Bradley Tseng 1323821 4
2 Andrew Li 1373714 4
3 Eric Qian 1418872 4
4 Zichen [Roger] Zuo 1370081 4 *
5 Wilfrid Chan 1373049 4
6 Wah Sing [Joseph] Leung 1369203 4
7 Ethan QC Dong 1467033 4
8 Sean Gao 1333113 4
9 Allan Allakhverdi 1334002 4 *
10 Catherine Xiquan Zhao 1290227 4 *
11 Milana Inozemtseva 1309735 4
12 Wilson Wang 1418916 4
13 Kyle Rao 1368213 4
14 Evan Liu 1429481 4
15 Bowen Wu 1468179 4 *
16 Noah George 1467156 4
17 Ivy Quinlan 1413797 4
18 Larry Zhou Chen 1474367 4
19 Austin Lu 1466919 4
20 Trevor Sun 1370147 4
21 Yifan Gao 1466234 4
Grade 5
# Name ID Grd
1 Alex Xu 1309757 5
2 Nathan Wang 1208351 5
3 Anni Guo 1333258 5
4 Helena Jin 1256051 5
5 Ivan Huang 1333045 5
6 Siddhi Dahale 1361676 5 *
7 Nadir Guliyev 1377415 5
8 Stephen Kuzin 1388092 5
9 Brady Chen 1320895 5
10 Crystal Wang 1317082 5
11 Edwin Li 1438356 5 *
12 Tony Lu 1364488 5
13 Evan Clark 1388081 5
14 Brayden Pan 1413742 5
15 Jin Lin Yang 1419377 5
16 Lucy Lu 1467966 5
17 William Johnson 1309779 5
18 Guancheng Zhou 5
Grade 6
# Name ID Grd
1 Anthony Atanasov 1145979 6
2 April Yunwei Zhong 1388799 6
3 Xinge Xu 1292523 6
4 Daniel Liu 1275311 6
5 Jerry Zheng 1277458 6
6 Raymond Mi 1206843 6
7 Daniel Shao 1277414 6
8 Dylan Puri 1361799 6
9 Jiale Martin Liu 1197426 6
10 Justin Cen 1308712 6
11 Michael Chen 1364297 6
12 Gordon Zeng 1370542 6
13 Ludi Fang 1419028 6
14 Bryce Zhu 1330659 6
15 Carina Feng 1387664 6
16 Richard Zhu 1467022 6
Grade 7 – 12
# Name ID Grd
1 Max England 1040062 9
2 Aayush Ajith 1424575 7
3 Atharva Srinivas 1181057 8
4 Aidan Mirabelli 1024211 10
5 David Atanasov 1137868 11 *
6 Brendan Chan 1350786 7
7 Mysha Gilani 1084138 8
8 Rajan Roberts 1107617 8
9 Bek Khamidov 1258018 9
10 Paco Li 1272846 7
11 Joshua Wright 1392884 7
12 Dailiang Chen 1307169 7
13 Nhi Do 1460799 10
14 Hannah Hewang 1395718 10
15 Lauren Hewang 1395685 7
16 Sreevatsan Jaganathan 1414686 7
17 Yu Tai Gao 8
18 Trung Ngo 12